create your own web page for free

ท่อคอนกรีตอัดแรง

ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทำให้เกิดการอัดแน่นของเนื้อคอนกรีต ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว คอนกรีตเนื้อแน่น ไม่แตกร้าว ไม่บิ่น สีของผิวหน้าสม่ำเสมอ เหมะสำหรับระบายน้ำเสีย ตาม อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงงาน หรือตามที่ต่างๆขึ้นอยู่กับความต้องการของหน้างาน                        

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง แบ่งเป็น 5 ชนิด คือ
1 ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก ( คมล. ) เหมาะสำหรับงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น ทางเดินเท้า บริเวณสวนที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน
2 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง (คสล.) เหมาะสำหรับงานที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งผ่าน ซึ่งไม่ได้รับน้ำหนักมากนัก 3 ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น3 ( มอก. 3) เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักบ้าง โดยส่วนใหญ่ งานราชการ หรือโรงงานขนาดย่อมจะเลือกใช้                                     
4 ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น2 ( มอก. 2) เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักมากกว่า มอก. 3 โดยส่วนใหญ่ งานราชการ กรมทางหลวง มักจะเลือกใช้ท่อประเภทนี้
5 ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น1 ( มอก. 1) เป็นท่อที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานสนามบิน หรืองาน ท่าเรือ

Mobirise
ที่อยู่

บริษัท เคแพค คอนกรีต 2004 จำกัด
156 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร 043-393666,086-4700486 Fax. 043-393933,043-394099

ติดต่อเรา

Email: support@kpac2004.com
โทร. 043-393666 Fax. 043-393933
043-394099