create a web page

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ดักของเสียต่างๆ ที่มากับท่อระบายน้ำโดยมีขนาดบ่อพัก
ชนิดของเหล็กเสริม และ ความหนาต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของหน้างาน      

Mobirise
Mobirise
ที่อยู่

บริษัท เคแพค คอนกรีต 2004 จำกัด
156 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร 043-393666,086-4700486 Fax. 043-393933,043-394099

ติดต่อเรา

Email: support@kpac2004.com
โทร. 043-393666 Fax. 043-393933
043-394099